Agder naturmuseum og botaniske hage
H a g e v e k s t e r   o g   h a g e b r u k   p å   f y r   i   A u s t - A g d e r
Prosjektbeskrivelse   Liste over fyr   Kontakt
homborsund fyrstasjon (c) per arvid åsenFyrstasjonen
Homborsund fyrstasjon ligger på øya Store Grønningens sørpynt – ca. 10 km sjøvei fra Grimstad by. Fyret ble opprettet i 1879. Automatisert og avfolket 1992. Fredet etter lov om kulturminner. Overnatting for sommergjester.


Jordbruk og hagebruk
Folketellingen fra år 1900 viser at familien Iversen, fyrvokter og hustru, bodde her med sine 2 barn. Familien dyrket korn/poteter, hadde kjøkkenhage, ikke frukthage, og holdt kreaturer og fjærkre.

I 1921 ble det oppgitt at jordveien for fyrvokteren bare var en og annen ”græstorv” på en del av holmen, som gav beite for et par sauer, hvis sommeren ikke var for tørr. En liten oppdyrket hageflekk for poteter gav sjelden utbytte da sjøen til dels gikk over den.

Rester etter hagen er fortsatt synlig på øya (2005).


Gjenstående hageplanter på Homborsund fyr (2005)Ballastplanter (2005)Kilder/linker
Beskrivelse av fyrstasjoner 1921
Norske fyr, Nasjonal verneplan for fyrstasjoner av Danckert-Monrad Krohn 1997
Norges fyr av Birger Bjørkhaug & Sven Poulsson 1986-1987.
http://www.fyr.no/fyra/homborsund/homborsund.html
http://digitalarkivet.uib.no


(c) Per Arvid Åsen 15.12.2005