Agder naturmuseum og botaniske hage
H a g e v e k s t e r   o g   h a g e b r u k   p å   f y r   i   A u s t - A g d e r
Prosjektbeskrivelse   Liste over fyr   Kontakt
lyngør fyrstasjon (c) per arvid åsenFyrstasjonen
Lyngør fyrstasjon ligger på Kjeholmen ved Lyngør utenfor Tvedestrand. Stasjonen ble opprettet i 1879 samtidig med Homborsund fyrstasjon og ble bygd nesten identisk. I 1946 ble fyrbygningen utvidet med et maskinhus for å gi plass til generatorer og luftkompressorer, og uthuset ble ombygd til bolig for fyrassistentene. Staten ved Kystverket eier fyrstasjonen som fremdeles er bemannet.


Jordbruk og hagebruk
I 1900 bodde det 7 personer på Lyngør fyr. Det ble dyrket korn/poteter, og her var kjøkkenhage. Fyrfolket holdt fjærkre, men ikke kreaturer.

I 1921 ble det opplyst at hele Kjeholmen tilhørte fyret, men mesteparten var bart fjell og lyng, med små udyrkede myrflekker hist og her, kun en liten, oppdyrket haveflekk på ca. 300 m2 , men vannsyk så den gav lite utbytte. Lite høy, kun sommerbeite for en ku eller noen sauer.

Det er fremdeles synlige rester etter jordbruk og hagebruk på Kjeholmen (2005).

Gjenstående hageplanter på Lyngør fyr (2005)

Kilder/linker
Beskrivelse av fyrstasjoner 1921
Norske fyr, Nasjonal verneplan for fyrstasjoner av Danckert-Monrad Krohn 1997
Fredning av Lyngør fyrstasjon, Tvedestrand kommune i Aust-Agder
http://digitalarkivet.uib.no
http://www.fyr.no/fyra/lyngor/lyngor.html

(c) Per Arvid Åsen 18.12.2005