Agder naturmuseum og botaniske hage
H a g e v e k s t e r   o g   h a g e b r u k   p å   f y r   i   A u s t - A g d e r
Prosjektbeskrivelse   Liste over fyr   Kontakt
ytre møkkalasset fyrstasjon (c) haakon damsgaardFyrstasjonen
Ytre Møkkalasset fyrstasjon ble opprettet i 1888, automatisert og avfolket i 1946, og nedlagt i 1986. Fyret ligger på et lite skjær i kystbåtleden sørøst for Tvedestrand. Fyrstasjonen består kun av fyrtårnet med en liten leilighet. Fyrvokterboligen ligger inne på land i Brårvika


Jordbruk og hagebruk
Møkkalasskjæret er ganske lavt og bart overskylles helt av sjøen i litt kuling. Det var ingen jordvei for fyrvokteren, ”kun nogle plommetrær i Brårvika” (1921). (Møkkalasset og Brårvika er ikke undersøkt i nærværende registrering.)


Kilder/linker
Beskrivelse av fyrstasjoner 1921
Norske fyr, Nasjonal verneplan for fyrstasjoner av Danckert-Monrad Krohn 1997
Bjørkhaug & Poulsson (1986-1987): Norges fyr. Oslo, Grøndahl & Søn Forlag a.s
http://www.fyr.no/fyra/mokkalasset/mokkalasset.html


(c) Per Arvid Åsen 23.12.2005