Agder naturmuseum og botaniske hage
H a g e v e k s t e r   o g   h a g e b r u k   p å   f y r   i   A u s t - A g d e r
Prosjektbeskrivelse   Liste over fyr   Kontakt
Fyrstasjonen
Rivingen fyrstasjon ble opprettet i 1886, og nedlagt allerede i 1925, da den ble erstattet av en fyrlykt. Bygningene ble solgt til private eiere og brukt som fritidsbolig. Husene står fremdeles på Rivingen.


Natur
Rivingen ligger i et sjeldent belte av kalkspat-marmor i Grimstad-skjærgården, sammen med Østre Tvilingholmen og Flade Rivingen. Kalkfjellet dukker også opp på deler av Indre Maløya, Herøya og Lille Måkholmen (Roald Hanssen 2000). Derfor er Rivingen usedvanlig frodig, særlig om våren, med blant annet villtulipaner, vårmarihånd, marianøkleblom, strandnellik, kantkonvall, storkenebb, vårarve, vårskrinneblom og vårrublom.


Jordbruk og hagebruk
Folketellingen fra 1900 oppgir verken jordbruk eller hagebruk på den lille holmen, ei heller husdyr. Det var fyrvokter, enkemann Camillo Messel og hans husbestyrerinne Marta Johannesen som bodde her. I en beskrivelse (fra 1911?) utgitt i 1921 ble jordveien betegnet som ”ikke nævneverdig”, det var kun noen små haveflekker på til sammen 20-30 m2 uten noe særlig verdi, da man knapt fikk igjen verdien av utsæden.

Den siste fyrvokteren, Just Henriksen kom i 1912 og ble på Rivingen til nedleggelsen i 1925. Han holdt geiter. Ifølge Roald Hanssen må han også ha drevet et beskjedent hagebruk, for det fortelles at han brukte brennmaneter til å smøre på stikkelsbæerbuskene som et middel mot den plagsomme stikkelsbærdreperen (soppsykdom).

Familien Alten overtok fyret som feriested i 1931 og startet et beskjedent hagebruk på øya. Med rådgivning fra gartnerskolen på Dømmesmoen plantet de prydbusker, nyttevekster og trær. De høstet 45 kg stikkelsbær i et godt år (1956). Etter så mange år med ”privat” hagebruk på Rivingen er det rimeligvis få gjenstående spor av fyrhagebruk. (Rivingen er foreløpig ikke undersøkt.)


Mulig gjenstående fyrhageplanter på Rivingen fyrstasjon


Kilder/linker
Beskrivelse av fyrstasjoner 1921
Bjørkhaug & Poulsson (1986-1987): Norges fyr. Oslo, Grøndahl & Søn Forlag a.s
Roald Hanssen (2000): Rivingen fyr 1886-2000, Liv i Landvik, utg. av Landvik historielag
Roald Hanssen i e-post 11.11.2005
Nils Skaarer (1977): Plantekryssliste fra Rivingen
Nils Skaarer (1986): Plantelivet på øyene i Landvik og Grimstad, Liv i Landvik


(c) Per Arvid Åsen 15.12.2005