Agder naturmuseum og botaniske hage
H a g e v e k s t e r   o g   h a g e b r u k   p å   f y r   i   A u s t - A g d e r
Prosjektbeskrivelse   Liste over fyr   Kontakt
saltholmen fyrstasjon (c) per arvid åsenFyrstasjonen
Saltholmen fyrstasjon ble opprettet i 1882, og nedlagt i 1952 da driften ble erstattet av en fyrlykt plassert foran fyrtårnet. Senere ble bygningene på fyrstasjonen solgt til Lillesand seilforening.


Jordbruk og hagebruk
Folketellingen fra år 1900 viser at familien Fay, fyrvokter og hustru, bodde her med sine 3 barn. Ikke hagebruk. Ingen jordvei i 1921.