Agder naturmuseum og botaniske hage
H a g e v e k s t e r   o g   h a g e b r u k   p å   f y r   i   A u s t - A g d e r
Prosjektbeskrivelse   Liste over fyr   Kontakt
sandvikodden fyrstasjon (c) per arvid åsenFyrstasjonen
Stasjonen ble opprettet i 1844 og nedlagt i 1934 og anlegget overtatt av private. Ny fyrlykt ble oppført i 1934 er idag automatisert, og eid av Kystverket.

Jordbruk og hagebruk
Folketellingen fra år 1900 viser at familien Olsen, fyrvokter og hustru, bodde her med sine 3 barn. Hagebruk var ikke avmerket på folketellingsskjemaet.

I 1921 ble det oppgitt at jordveien var ikke nevneverdig, kun 2-3 små haveflekker, til sammen ca. 200 m2 for litt grønnsaker og blomster.

Siden fyret ble privatisert i 1934, antas det at gjenværende hage er av nyere dato. Ikke undersøkt.


Kilder/linker
Beskrivelse av fyrstasjoner 1921
Norske fyr, Nasjonal verneplan for fyrstasjoner av Danckert-Monrad Krohn 1997
Fredning av Sandvikodden fyrstasjon, Arendal kommune i Aust-Agder
http://digitalarkivet.uib.no
http://www.fyr.no/fyra/sandvikodden/sandvikodden.html(c) Per Arvid Åsen 01.11.2005