Agder naturmuseum og botaniske hage
H a g e v e k s t e r   o g   h a g e b r u k   p å   f y r   i   A u s t - A g d e r
Prosjektbeskrivelse   Liste over fyr   Kontakt
BÅNDGRESS – Phalaris arundinacea f. picta
Gressfamilien - Poaceae

Båndgress regnes blant de kjæreste av bondehagestaudene, slike planter som gjennom lang tid har hatt sin plass i embetsmannshagene, allmuehagene og bondehagene. Fremdeles på 1930-tallet var planten vanlig og avholdt, men i dagens hager er det lite plass for den. Den kan oftest karakteriseres som gjenstående, i høyden "passivt" dyrket.

Dette prydgresset er en kulturform, en varietet av vanlig strandrør, kjennetegnet med dekorative hvitstripete blad. Lokale navn som er brukt på planten, "mannsliknelse" og "menneskenes sinn", viser nettopp til de stripete bladene, ingen er like - og ingen menneskesinn er like. Andre folkelige navn er spansk gress (Dypvåg), dette kan være overtatt fra dansk. Betegnelsen "spansk" ble opprinnelig brukt om planter som så eksotiske ut, og som man trodde kom sjøveien fra fjernere land (jfr spanske jordbær).

Båndgress er nevnt fra Trondheim i 1694 som spansk gress i lysthaven, og det er rimelig å tro at det kom til Norge en gang på 1600-tallet. I Danmark er det kjent fra 1650, til salgs i 1861, samme år oppgitt forvillet i Norge for første gang. Siste halvdel av 1800-tallet var båndgress dyrket meget alminnelig som et prydgress helt til Hammerfest og Karasjok, og fantes forvillet ved Mandal i stor mengde.

Båndgress er hardfør og villig og kan dyrkes overalt, det sprer seg lett med grove jordstengler og danner ofte store bestander. Det er observert at varieteten går tilbake til opprinnelig villform uten striper (innen samme bestand).

I dag finnes båndgress hist og her på Agder (i Bykle til 750 m o.h.), ofte gjenstående langs husveggen i gamle bondehager, som regel uten at hageeieren har noe navn på planten. Lokale navn som "mannsliknelse" er brukt i Valle og "menneskenes sinn" i Sirdal. Fra Lillesand kjennes "sommer og vinter". Vanligst er båndgresset forvillet på veikanter, elvekanter (i vann), på skrotemark i gater og hustomter. Store Torungen er det eneste fyret båndgress er funnet på i Agderfylkene.Tekst og foto
© Per Arvid Åsen
Agder naturmuseum og botaniske hage
17.11.2005