Agder naturmuseum og botaniske hage
H a g e v e k s t e r   o g   h a g e b r u k   p å   f y r   i   A u s t - A g d e r
Prosjektbeskrivelse   Liste over fyr   Kontakt
BENDELLØK - Allium scorodoprasum ssp. scorodoprasum
Liljefamilen- Lilliaceae


Bendelløken er en flerårig, kraftig urt med sterk løklukt. Den runde stengelen blir inntil 125 cm høy. Planten kjennes lettest på (3) 4 store blad oppetter stengelen, 10-15 mm brede og 10-25 cm lange. Det nederste visner først. Den fiolette blomsterstanden har blomster og ganske store yngleknopper. Løken er 10-20 mm i diameter, med sideløk. Bendelløk formerer seg mest med yngleknopper og sideløk.

Det vokser store bestander av bendelløk på kulturmarken som omgir bygninger og veier på Homborsund fyr. Løk er kjent som en svært gammel nytteplante, og bendelløkforekomstene på fyr er trolig rester etter tidligere dyrkning. Formeringsevnen er god, og bendelløk kan holde seg i flere hundre år på samme sted. Blir bendelløken gjødslet godt, ligner den til forveksling på purre – og gir tilsvarende mengde ”mat”. Vi vet også at bendelløken har vært brukt som medisinplante med styrkende, svette- og urindrivende virkning.

Andre voksesteder på Sørlandskysten kan uten problemer knyttes til gamle uthavner og gammel bebyggelse. Bendelløken må også her stamme fra tidligere dyrkning. På Gotland har det vært lang tradisjon med dyrkning av bendelløk. Vi må tro at løken ble brakt inn til uthavnene langs Norskekysten av de sjøfarende på sine ferder fra Gotland, iallfall så langt nord som til Bergen.


Tekst og foto
© Per Arvid Åsen
Agder naturmuseum og botaniske hage
04.11.2005