Agder naturmuseum og botaniske hage
H a g e v e k s t e r   o g   h a g e b r u k   p å   f y r   i   A u s t - A g d e r
Prosjektbeskrivelse   Liste over fyr   Kontakt
FILTARVE – Cerastium tomentosum
Nellikfamilien – Caryophyllaceae

Filtarve vokser i tette, heldekkende bestander. Stengler og blader hvite-sølvfargede av filthår. De hvite kronbladene er innskåret i toppen.

I Danmark dyrket med sikkerhet i 1817, og i Norge først angitt i en hagebok i 1873 med det danske navnet hønsetarm. Fra Agder kjent fra Vestre Moland kirkegård i 1919. I dag er filtarve svært vanlig dyrket, gjenstående og forvillet i de fleste kommunene på Agder, funnet inn til Valle og Åseral (510 m o.h.). Typisk kirkegårdsplante, men også på skrotemark og tråkk, kantsoner, fyllinger, hageutkast, veikanter, jernbanestasjoner og gamle ruiner/tomter. Filtarve er også oppført som en fremmed art som viser spredning til naturlige økosystemer og kan kvele naturlig vegetasjon på svaberg. Kommer opprinnelig fra Italia.

På Store Torungen fyr vokser det en stor bestand av filtarve omkring det gamle fyrtårnfundamentet. Andre fyrstasjoner på Sørlandet hvor filtarve vokser er Lyngør fyr (stor bestand ved bolighuset!), Lille Torungen (sparsomt ved inngang til fyrtårnet), Odderøya og Oksøy (Kristiansand) og Hattholmen fyr (Mandal).


Tekst og foto
© Per Arvid Åsen
Agder naturmuseum og botaniske hage
15.12.2005