Agder naturmuseum og botaniske hage
H a g e v e k s t e r   o g   h a g e b r u k   p å   f y r   i   A u s t - A g d e r
Prosjektbeskrivelse   Liste over fyr   Kontakt
GRAVBERGKNAPP – Phedimus spurius (Sedum spurium)
Bergknappfamilien – Crassulaceae

Saftfulle, tørketålende, teppedannende planter, med 5-tallige, rosa eller hvite stjerneblomster og mørke støvknapper i skjermkvast.

Gravbergknapp har vært kjent siden 1720 årene, men ble først dyrket i Europa i de botaniske hagene i Berlin og København i 1808. I Norge oppgitt fra Botanisk hage på Tøyen i 1823. Men det var først etter 1850 at gravbergknapp fikk slik stor utbredelse i Europa, først og fremst som gravplante, men også som kantplante, i teppebed og steinbed. Snart var den forvillet over hele kontinentet – også i Norge, i alle fall var den forvillet i Kristiansand omkring 1875. Gravbergknapp har vel helst vært en plante som folk ikke kjente så mye til eller brydde seg om, den bare var der – ”både innafor og utafor hagene” – som Ingunn Hellerdal skrev fra Lyngør i 1982.

Gravbergknapp er en fordringsløs og populær plante, dyrket, gjenstående, forvillet og naturalisert mange steder over hele Sørlandet. Planten vokser så og si på hver eneste kirkegårdsmur. I tillegg kan vi bl.a. finne den på veikanter, ofte gjenstående i gamle hager, forvillet på tørrberg, ved nedlagte bruk og skrotemark. Gravbergknapp er også oppført som en fremmed art som viser spredning til naturlige økosystemer og kan kvele naturlig vegetasjon på svaberg.

Gravbergknapp er kjent nord til Nord-Trøndelag, og er den meste brukte av de små bergknappene i Midt-Norge – også her forvillet.

På Store Torungen vokser hvitblomstret gravbergknapp i bestander i tilknytning til tørrberg ved de gamle hagene. På Lyngør fyr er den funnet et par steder ved fyrbygningene. Innenfor og utenfor hagen på Stangholmen finnes en stor bestand med lys rosa blomster (foto). På Odderøya i Kristiansand er gravbergknapp kjent i alle fall siden 1931. Også på Hattholmen fyr i Mandal er denne steinbedplanten vanlig i den gamle hagen. Gravbergknapp kommer opprinnelig fra Kaukasus.Tekst og foto
© Per Arvid Åsen
Agder naturmuseum og botaniske hage
16.12.2005