Agder naturmuseum og botaniske hage
H a g e v e k s t e r   o g   h a g e b r u k   p å   f y r   i   A u s t - A g d e r
Prosjektbeskrivelse   Liste over fyr   Kontakt
HAGEEPLE – Malus x domestica
Rosefamilien - Rosaceae


Det vokser fortsatt et par epletrær i nærheten av fyrstasjonen på Stangholmen og vitner om tidligere hagebruk. I Torborg Sagens beretning fra Stangholmen 1929-1931 forteller hun om noen bærbusker og frukttrær, og det kan godt være at epletrærne stammer fra den gang.

Matauk var viktig på fyrstasjonene, og hageepler er funnet gjenstående på alle de fyrene som har hatt lokale forhold til epledyrkning: Lyngør fyr, Store og Lille Torungen, Odderøya (Kristiansand), Hattholmen (Mandal), Lindesnes og Lista fyr.


Tekst og foto
© Per Arvid Åsen
Agder naturmuseum og botaniske hage
08.12.2005