Agder naturmuseum og botaniske hage
H a g e v e k s t e r   o g   h a g e b r u k   p å   f y r   i   A u s t - A g d e r
Prosjektbeskrivelse   Liste over fyr   Kontakt
LODNESTORKENEBB – Geranium molle
Storkenebbfamilien - Geraniaceae

Lodnestorkenebb har både lange myke hår og korte kjertelhår på blomsterstilken og begerbladene. Plantene er som oftest ikke særlig store, og man skal gjerne bøye seg helt ned på bakken for å oppdage blomstene. Lodnestorkenebb vokser på kystnære tørrbakker, som ugress i plen, på veikanter og skrotemark. Planten har vært knyttet til ballast i Tvedestrand, Mandal og Lindesnes. Det er ikke usannsynlig at forekomstene av lodnestorkenebb på Lille og Store Torungen og Homborsund fyr kan ha sin opprinnelse i ballast. Finnes også rikelig på kalkrik tørrbakke ved det gamle fyrfundamentet på Oksøy fyr i Kristiansand.


Tekst og foto
© Per Arvid Åsen
Agder naturmuseum og botaniske hage
15.12.2005