Agder naturmuseum og botaniske hage
H a g e v e k s t e r   o g   h a g e b r u k   p å   f y r   i   A u s t - A g d e r
Prosjektbeskrivelse   Liste over fyr   Kontakt
EKTE MALURT – Artemisia absinthium
Kurvplantefamilien - Asteraceae

Flerårig, sterk aromatisk plante med treaktig basis og fjærdelte, sølvaktige, myke blad, silkelodne på begge sider. Mange, gule, litt hengende kurvblomster, ca. 4 mm brede, tett samlet i en opprett topp. Sterkt aromatisk.

Ekte malurt er en gammel legeplante (Herba. Absinthii) som ble dyrket i klosterhagene ute i Europa – sannsynligvis også i Norge. I Danmark ble den nevnt allerede på 1300-tallet av Henrik Harpestreng. Også omtalt i en islandsk legebok fra siste halvdel av det 13. århundre. I Norge den er nevnt i gammel legebok fra Ulvik 1574/1626, her hører den med blant de vanligste legeråd. Malurt ble ennå dyrket mange steder her i landet til medisinsk bruk omkring 1922, men sannsynligvis gikk gammel kultur og bruk av malurt gradvis ut 1850-1950, men arten forvillet seg, spesielt på Østlandet. Litteraturangivelser og herbariebelegg viser at malurt var dyrket aktivt i hagene på Agder i alle fall i 1850-årene. For eksempel heter det i en beskrivelse herfra i 1774 at malurt ”sættes af Almuen paa Brændeviin, og bruges imod Modersyge og Colic”. Planten setter rikelig med frø og forviller seg lett.

I hagen på Store Torungen fyr vokser det to store busker med malurt. De ser gamle ut. Dette er interessant når vi også vet at det vokser malurt på Oksøy fyr i Kristiansand – og på sistnevnte sted har planten vært kjent i alle fall siden 1876! I 2003 ble det dessuten funnet en stor busk på Odderøya fyr. Vi vet at den første fyrforvalteren på Oksøy fyr også førte oppsynet med Odderøya fyr, og han korresponderte med fyrforvalteren på Store Torungen. Det er ikke usannsynlig at planter og erfaringer ble utvekslet mellom fyrstasjonene for 150 år siden. Malurt var en annerkjent legeplante på denne tiden.

Ekte malurt inneholder blant annet den giftige absintoljen og bitterstoffer. Den er brukt som et apetittvekkende og fordøyelsesbefordrende middel. I folkemedisinen er planten brukt til fremkalling av abort, som ormemiddel, og i brennevin mot kolikk og gulsott. Bitterstoffene brukes til å krydre brennevin, likør, vermouth og absint. Mal betyr egentlig møll, og planten har også vært brukt som insektmiddel.

Malurten kommer opprinnelig fra tempererte deler av Eurasia og Nord-Afrika.Tekst og foto
© Per Arvid Åsen
Agder naturmuseum og botaniske hage
21.11.2005