Agder naturmuseum og botaniske hage
H a g e v e k s t e r   o g   h a g e b r u k   p å   f y r   i   A u s t - A g d e r
Prosjektbeskrivelse   Liste over fyr   Kontakt
PÆRE – Pyrus x communis
Rosefamilien - Rosaceae

Det vokser et gammelt pæretre på Stangholmen og vitner om tidligere hagebruk. På gammel vannsyk kulturmark sørvest for fyrstasjonen står treet gjemt i et ugjennomtrengellig kratt. I Torborg Sagens beretning fra Stangholmen 1929-1931 forteller hun om noen bærbusker og frukttrær, i hvert fall var det et pæretre her ute. Pæretre er kjent for å bli gamle, og det er ikke usannsynlig at det er det samme pæretreet som fortsatt står og blomstrer på Stangholmen!

Pæretre er ikke funnet gjenstående på andre fyrstasjoner enn Stangholmen i Aust-Agder, men finnes på Ryvingen (ny?) og Lista fyr (gamle trær, kjent i alle fall tilbake til 1930-årene) i Vest-Agder.


Tekst og foto
© Per Arvid Åsen
Agder naturmuseum og botaniske hage
11.12.2005