Agder naturmuseum og botaniske hage
H a g e v e k s t e r   o g   h a g e b r u k   p å   f y r   i   A u s t - A g d e r
Prosjektbeskrivelse   Liste over fyr   Kontakt
PÅSKELILJE - Narcissus pseudonarcissus
Påskeliljefamilien - Amaryllidaceae

Påskelilje var i kultur i England på 1200-tallet, og i Danmark og Sverige på 1500-tallet. I Norge blomstret påskelilje for første gang i Bergen i 1598.

De eldste angivelsene av påskeliljer fra Agder kan stamme fra 1769, da tollskriver Aalholm la ned en del Narcisser i sin lysthave på Tromøya. Dette kan ha vært både påske- og pinseliljer. I Lyngør var påskeliljer – særlig fylte påskeliljer - svært utbredt så langt tilbake som folk husker. Den blomsterinteresserte legen Axel Arbo hadde fylte påskeliljer i sin have på Fossum i Øyestad i 1878, og i Kristiansand dyrket Carl Weisser den samme på Tobienborg gård i 1897.

Narcissus-slekten er et typisk eksempel på hvordan problemer oppstår på grunn av lang tid i kultur med krysninger og seleksjon. I dag finnes det ca. 26 000 registrerte sorter av Narcisser (2005). Navnsetting er derfor ikke alltid lett, og vi har ikke tatt stilling til nye sorter som jo stadig er i handelen. Frem til 1940-tallet var det solgt ca. 120 ulike sorter/arter av narcisser i Sverige, og det er vel ikke usannsynlig at noe tilsvarende har forekommet i Norge.

Vi har gått ut fra at det er N. pseudonarcissus ’Van Sion’ (fra 1500-tallet) som er omtalt over. Dette er en av de aller eldste sortene av påskelilje som er blitt dyrket. Den har fylt blomst med noe grønnaktige blomsterblad. Sorten har hatt mange navn (’Telamonius Plenus’, ’ Vincent Sion’, ’Wilmer’s Great Double Daffodil’). Det finnes trolig også eldre utgaver av enkle påskeliljer, men her må det gjøres mer undersøkelser før vi kan si hva som finnes i kultur på Sørlandet.

Påskeliljene setter modne frø og forviller seg i engbakker. Planter med fylt blomst setter ikke så mange frø som planter med enkel blomst. De gamle fylte påskeliljene synes vanlig dyrket, eller kanskje helst gjenstående i gamle hager og parker, i indre Agder til Ljosland i Åseral 510 m o.h. Våre informanter nevner ofte fylte påskeliljer som gamle i hagen.

Påskeliljer er funnet på følgende fyrstasjoner langs Sørlandskysten: Lyngør, Store Torungen og Homborsund fyr i Aust-Agder; Odderøya, Oksøy, Ryvingen, Hattholmen, Lindesnes og Lista fyr i Vest-Agder.

Tekst og foto
© Per Arvid Åsen
Agder naturmuseum og botaniske hage
19.12.2005