Agder naturmuseum og botaniske hage
H a g e v e k s t e r   o g   h a g e b r u k   p å   f y r   i   A u s t - A g d e r
Prosjektbeskrivelse   Liste over fyr   Kontakt
PERLEBLOM – Muscari botryoides
Hyasintfamilien - Hyacinthaceae


Perleblom hører med blant de vanlige vårplantene i svært mange kysthager, men ikke dermed sagt at hageeierne synes å kjenne noe til denne planten med hensyn til navn, alder og herkomst. Med sin karakteristiske blomsterstand av mørkeblå, kuleformete blomster kantet med små hvite tenner er denne løkplanten ikke til å ta feil av.

Allerede på slutten av 1500-tallet var perleblom dyrket i flere hager i Europa. I Danmark er perleblom kjent tilbake til 1647, og i Norge er den nevnt av Christian Gartner 1694. På slutten av 1800-tallet fantes den meget hyppig i hager både i innlandet og langs kysten til Vardø. R. E. Fridtz som undersøkte floraen på kysten av Vest-Agder i tidsrommet 1871 – 1901, har med tre lokaliteter for perleblom forvillet i eng i Kristiansand. Han nevner den sammen med de gamle umoderne hageplantene som ikke dyrkes så meget lenger. I Lyngør var perleblom vanlig i 1981, og planten var kjent tilbake til omkring 1900.

Perleblom kan – litt upresist – betegnes som halvvill, med det menes at den ofte finnes forvillet i kratt, villnis og kulturlandskap i forbindelse med gamle hager, parker og kirkegårder. Perleblom er fortsatt i handelen i det rikholdige tilbudet av blomsterløk og er vanlig i kysthagene, men er funnet inn til Bygland hvor det er den eneste løkplanten som er vanlig, og dessuten i en gammel bondehage 510 m o.h. på Ljosland i Åseral. Opprinnelig kommer perleblom fra Sørøst-Europa og Vest-Asia.

På Store Torungen er det funnet noen få planter av perleblom gjenstående i gammel eng nær fyrbygningene. På Stangholmen ble det bare funnet en gjenstående plante i gammel eng sørvest for fyret. I Vest-Agder er perleblom kjent fra Odderøya (Kristiansand), Hattholmen (Mandal) og Lista fyrstasjonerTekst og foto
© Per Arvid Åsen
Agder naturmuseum og botaniske hage
16.12.2005