Agder naturmuseum og botaniske hage
H a g e v e k s t e r   o g   h a g e b r u k   p å   f y r   i   A u s t - A g d e r
Prosjektbeskrivelse   Liste over fyr   Kontakt
PINSELILJE - Narcissus poëticus
Påskeliljefamilien - Amaryllidaceae


Fra 1930-årene er det kjent at det ble høstet 2000 pinseliljer på Stangholmen og levert for salg i Risør (noe som også ble gjort andre steder i Risør kommune på sammen tid). Sannsynligvis er det rester av disse gammeldagse pinseliljene som fortsatt er gjenstående på Stangholmen (2005). Det finnes noen få tuer i hagen ved selve fyrstasjonen og i gammel eng et stykke sørvest for fyret. Blomstene er både enkle og fylte.

Andre fyrstasjoner som de gammeldagse pinseliljene fortsatt vokser på er Store Torungen og Homborsund fyr i Aust-Agder, Odderøya, Oksøy, Ryvingen, Hattholmen, Markøy (plantet 1844?) og Lista fyr i Vest-Agder. Det var vanlig at betjeningen flyttet fra fyr til fyr, og vi kan lett forestille oss at blomsterløk ble tatt med og spredd på samme måten.Tekst og foto
© Per Arvid Åsen
Agder naturmuseum og botaniske hage
11.12.2005