Agder naturmuseum og botaniske hage
H a g e v e k s t e r   o g   h a g e b r u k   p å   f y r   i   A u s t - A g d e r
Prosjektbeskrivelse   Liste over fyr   Kontakt
PLOMME – Prunus domestica
Rosefamilien - Rosaceae


Flere små plommetrær er funnet gjenstående i kratt på Stangholmen. Matauk var viktig på fyrstasjonen, og tidligere beretninger fra fyret forteller om bærbusker og frukttrær. Plommekrattet står ved noen rydningsrøyser i et ugjennomtrengelig villnis sørvest for fyrstasjonen. Det vannsyke jordet her vitner tydelig om tidligere dyrkning på fyret.

Plommetrærne blomstrer i mai (plommer er ikke observert). Litt tynning i krattet og beskjæring ville nok gjøre det lettere for plommetrærne på Stangholmen.

Rotekte plommer er funnet gjenstående på følgende fyrstasjoner i Aust- og Vest-Agder: Lyngør, Odderøya (gule plommer), Ryvingen og Lista.Tekst og foto
© Per Arvid Åsen
Agder naturmuseum og botaniske hage
11.12.2005