Agder naturmuseum og botaniske hage
H a g e v e k s t e r   o g   h a g e b r u k   p å   f y r   i   A u s t - A g d e r
Prosjektbeskrivelse   Liste over fyr   Kontakt
RABARBRA – Rheum x cultorum
Slireknefamilien - Polygonaceae

Anvendelsen av rabarbra som magemedisin har holdt seg lenge i tradisjonen, også på Sørlandet. Vi har informasjon fra Austre Moland (Arendal) om bruk av kokt rabarbrarot mot forstoppelse. Matrabarbra kom i bruk i Norge fra omkring 1850 og utover. På 1870-tallet synes den å være i almenn bruk. I en kortfattet veiledning om hagedyrkning som utkom i Kristiansand i 1894, leser vi at "Rhabarbra er en fleraarig, meget haardfør plante. Hvor man engang har sat den, bliver den i Regelen staaende i en lang Aarrække, uden at den bliver Gjenstand for anden Opmærksomhed, end man tager Stilkene, naar disse tiltrænges", det synes altså som om forfatteren - en gartner - har kjent rabarbra en stund.

I dag er matrabarbra kjent som en av de mest typiske av gjenstående planter i gamle hager, særlig i bondehagene, og det er derfor ikke noen overraskelse at den er funnet gjenstående på Store Torungen og Homborsund fyr i Aust-Agder og Oksøy, Ryvingen, Hattholmen, Lindesnes og Lista fyr i Vest-Agder. En rabarbrarot er lett å flytte, og vi har funnet eksempler på flytting fra fyr til fyr. På Lista fyrstasjon ble det en gang dyrket rabarbra i stor skala for vinproduksjon, for øvrig ble nok rabarbra på fyrene brukt til grøt og tørstedrikk.


Tekst og foto
© Per Arvid Åsen
Agder naturmuseum og botaniske hage
12.12.2005