Agder naturmuseum og botaniske hage
H a g e v e k s t e r   o g   h a g e b r u k   p å   f y r   i   A u s t - A g d e r
Prosjektbeskrivelse   Liste over fyr   Kontakt
SYRIN – Syringa vulgaris
Oljetrefamilien - Oleaceae

Duftende syriner er symbolet på våren og forsommerens komme. Syrin er sikkert den vanligste prydbusk som er plantet i hele Norge nord til Troms. I blomsterspråket betyr hvite syrinblomster at ”jeg holder fast ved deg”, og fiolette betyr ”visste du kun å benytte øyeblikket!”, mens bladene betyr at ”jeg ingen rikdommer har.”

Vanlig syrin kom til Europa i siste halvdel av 1500-tallet, ble straks svært populær og var utbredt i Tyskland på 1600-tallet. Syrin var kjent i Danmark i 1647. I Norge oppgitt fra Trondheim i 1768 ”med hvide og blaa Blomster”, hist og her, og etter 1859 var syrinen meget alminnelig i hele landet iallfall til Trondheim, sannsynligvis enda lenger nord.

På Store Torungen fyr er det et stort og tett syrinkratt i en gammel hage (nord)vest for selve fyrstasjoen. Her finnes også gravmyrt, hekkspirea og hasselbusker. Hagen er omgitt av et fint rullesteinsgjerde. Andre fyr på Sørlandskysten hvor det vokser syriner er Lyngør fyr, Oksøy og Odderøya fyr (Kristiansand), Hattholmen fyr (Mandal) og Lista fyr.

Foruten å være en svært vanlig hageplante, finnes syrin gjenstående i gamle hagerester, forvillet (også frøspredd) og naturalisert i kratt og skogkanter. Opprinnelig stammer syrin fra Sørøst-Europa (Balkan).Tekst og foto
© Per Arvid Åsen
Agder naturmuseum og botaniske hage
15.12.2005