Agder naturmuseum og botaniske hage
H a g e v e k s t e r   o g   h a g e b r u k   p å   f y r   i   V e s t - A g d e r
Prosjektbeskrivelse   Liste over fyr   Kontakt
AKELEIE - Aquilegia vulgaris
Soleiefamilien - Ranunculaceae

Fra gammelt av vet vi at rare blomsterformer var verdsatt i bondehagene, og akeleie er en typisk bondehageplante på Agder, dyrket og gjenstående, i alle fall kjent siden 1808 i Kristiansand. I tillegg finner vi den på kirkegårder, ofte forvillet langs kirkegårdsmurene, dyrket som staude på gravene, i gamle prestegårdshager, i gamle parker, i og omkring små kysthager, forvillet på veikanter, ofte i hageutkast og i kratt. I vill tilstand vokser den ofte på næringsrik grunn, for eksempel i rike lier under sørberg langs kysten. Akeleie er i dag (2005) en svært vanlig hageplante over hele Agder. Arten er fullt hardfør og mange former er i kultur. Akeleie forviller seg lett og er funnet forvillet og gjenstående i alle kommuner i Agderfylkene - helt opp til ca. 575 m o.h. i Bykle. (For mer opplysninger om akeleie i Norge se Plantearven.)

Akeleie er funnet gjenstående og forvillet på Odderøya, Hattholmen og Lista fyr i Vest-Agder.


Tekst og foto
© Per Arvid Åsen
Agder naturmuseum og botaniske hage
03.06.2007