Agder naturmuseum og botaniske hage
H a g e v e k s t e r   o g   h a g e b r u k   p å   f y r   i   V e s t - A g d e r
Prosjektbeskrivelse   Liste over fyr   Kontakt
BRUN DAGLILJE – Hemerocallis fulva
Dagliljefamilien - Hemerocallidaceae

Brun daglilje er en nøysom og hardfør staude med brunoransje, kortvarige blomster uten lukt. Kjennetegnes av toradig bladrosett med ugrenede blomsterstengler. Kjøttfulle rotknoller. Den er steril og danner ikke frø. Kulturplante, trolig fra Kina. Dyrket i Europa fra midten av 1500-tallet, og i Norge fra begynnelsen av 1800-tallet. Inngår i gruppen av gamle hageplanter som ofte er gjenstående i gamle hager, hvor den krever minimalt av stell. Brun daglilje er vanlig på Agder, og kan dessuten forville seg fra hageutkast.

Brun dag lilje er funnet på Lyngør, Lille og Store Torungen fyr i Aust-Agder, Odderøya, Hattholmen og Lindesnes fyr i Vest-Agder. Alle steder er planten gjenstående etter gammel dyrkning.

Tekst og foto
© Per Arvid Åsen
Agder naturmuseum og botaniske hage
14.05.2007