Agder naturmuseum og botaniske hage
H a g e v e k s t e r   o g   h a g e b r u k   p å   f y r   i   V e s t - A g d e r
Prosjektbeskrivelse   Liste over fyr   Kontakt
FAGERFREDLØS – Lysimachia punctata
Nøkleblomfamilien - Primulaceae

Fagerfredløs er funnet gjenstående i øvre del av hagen på Odderøya fyr. Her stammer stauden trolig fra tiden før 1969. På Ryvingen fyr finnes fagerfredløs i en liten hage like utenfor inngangen, sanlagt ca. 1995.

Fagerfredløs har en vid utbredelse i Norge og har trolig vært dyrket siden siste halvdel av 1600-tallet. Typisk bondehageplante, ofte gjenstående og forvillet. Kjent fra de fleste kommunene på Agder, men bare funnet på 3 fyr på Sørlandet: Odderøya, Ryvingen og Lista.


Tekst og foto
© Per Arvid Åsen
Agder naturmuseum og botaniske hage
20.06..2007