Agder naturmuseum og botaniske hage
H a g e v e k s t e r   o g   h a g e b r u k   p å   f y r   i   V e s t - A g d e r
Prosjektbeskrivelse   Liste over fyr   Kontakt
FUGLESTJERNE – Ornithogalum angustifolium
Hyasintfamilien - Hyacinthaceae

Løkplante med ca. 10 opprette blomster i halvskjerm. Løken er hvit og pæreformet. De hvite blomsterbladene har en bred, grønn stripe på utsiden. Gule støvknapper. Blomsten er åpen bare midt på dagen. Blomsterknoppen vakker grønn med hvite striper. Fuglestjerne viser seg ofte bare som tuer med smale, blanke blad med en hvit hovednerve og uten blomster. Etter hvert legger hele tuen seg flatt utover og blir lite pen å se på.

Fuglestjerne er nevnt fra Danmark i 1630. I Norge er Ornithogalum nevnt i 1694 uten å si hvilken art det dreier seg om i fuglestjerneslekten – kanskje ble det siktet til nikkestjerne (Ornithogalum nutans), fordi denne regnes som tidligst dyrket i Europa. Første entydige angivelse av fuglestjerne (O. angustifolium) i Norge er fra Trondheim i 1768. I Kristiansand var den kjent på tidlig 1800-tall. I dag er fuglestjerne kjent fra alle kystkommunene på Agder. Her er den vanlig i gamle hager hvor den dukker opp hist og her, ofte gjenstående, eller forvillet i plener, på gravplasser, engkanter, kratt og villnis. Svært vanlig i gamle kysthager hvor den stedvis også kan knyttes til ballast. Blir også karakterisert som ugress.

Fuglestjerne er funnet på Lyngør, Lille og Store Torungen fyr i Aust-Agder og Ryvingen, Hattholmen og Lista fyr i Vest-Agder.

Gammel legeplante kjent tilbake til det første århundre etter Kr.f. Løken ble ifølge Dioskorides spist både rå og kokt. (Obs! Den er giftig!) Fuglestjerne kan også være planten som er benevnt duemøkk i 2. Kongebok 6, 25. Ornithogalum betyr fuglemelk på norsk. Planten kommer opprinnelig fra Sør-Europa og Middelhavsområdet.


Tekst og foto
© Per Arvid Åsen
Agder naturmuseum og botaniske hage
20.06.2007