Agder naturmuseum og botaniske hage
H a g e v e k s t e r   o g   h a g e b r u k   p å   f y r   i   V e s t - A g d e r
Prosjektbeskrivelse   Liste over fyr   Kontakt
PERLEBLOM – Muscari botryoides
Hyasintfamilien – Hyacinthaceae

Perleblom hører med blant de vanlige vårplantene i svært mange hager, men ikke dermed sagt at hageeierne synes å kjenne noe mer til planten med hensyn til alder og herkomst. Med sin karakteristiske blomsterstand av blå, ± kuleformete blomster med hvite, små fliker i spissene, er de ikke til å ta feil av. De spinklere og lyse toppblomstene er sterile. Setter modne frø i alle fall på Sørlandet. Frøene er svartglinsende.

Allerede på slutten av 1500-tallet var perleblom dyrket i flere hager i Europa. I Danmark er perleblom kjent tilbake til 1647, og i Norge er den nevnt av Christian Gartner 1694. På slutten av 1800-tallet fantes den meget hyppig i hager både i innlandet og langs kysten til Vardø. R. E. Fridtz som undersøkte floraen på kysten av Vest-Agder i tidsrommet 1871 – 1901, har med tre lokaliteter for perleblom forvillet i eng i Kristiansand. Han nevner den sammen med de gamle umoderne hageplantene som ikke dyrkes så meget lenger. I Lyngør var perleblom vanlig i 1981, og planten var kjent tilbake til omkring 1900.

I dag finnes perleblom vanlig forvillet i kratt, villnis og kulturlandskap i forbindelse med gamle hager, parker og kirkegårder i Aust- og Vest-Agder. Planten dyrkes også mer eller mindre aktivt, og kan i mange tilfeller best karakteriseres som gjenstående, vanlig i kysthagene, men er funnet inn til Åseral (gammel bondehage 510 m o.h.) og Valle (Setesdalen). Opprinnelig kommer perleblom fra Sørøst-Europa og Vest-Asia.

I Vest-Agder er perleblom kjent fra Odderøya (Kristiansand), Hattholmen (Mandal) og Lista fyr. I Aust-Agder er det funnet noen få planter gjenstående i gammel eng på Store Torungen og Stangholmen fyr.


Tekst og foto
© Per Arvid Åsen
Agder naturmuseum og botaniske hage
20.06.2007