Agder naturmuseum og botaniske hage
H a g e v e k s t e r   o g   h a g e b r u k   p å   f y r   i   V e s t - A g d e r
Prosjektbeskrivelse   Liste over fyr   Kontakt
SNØKLOKKE - Galanthus nivalis
Påskeliljefamilien - Amaryllidaceae

Snøklokker er funnet gjenstående på fem fyr i Vest-Agder: Odderøya og Oksøy fyr i Kristiansand, Ryvingen og Hattholmen fyr i Mandal og Lista fyr.

I Norge har snøklokke i alle fall vært kjent siden 1779. Litt over 100 år senere var planten meget alminnelig i hager langs kysten til Vardø og Karasjok. I Kristiansand vet vi at snøklokkene ble dyrket i Stabells hage ca. 1877-1911. I dag er snøklokke svært vanlig dyrket og forvillet på Agder. Naturlig utbredelse er Mellom- og Sør-Europa og Vest-Asia.
Tekst og foto
© Per Arvid Åsen
Agder naturmuseum og botaniske hage
06.05.2007