Agder naturmuseum og botaniske hage
H a g e v e k s t e r   o g   h a g e b r u k   p å   f y r   i   V e s t - A g d e r
Prosjektbeskrivelse   Liste over fyr   Kontakt
SOLBÆR - Ribes nigrum
Ripsfamilien - Grossulariaceae

Sammen med rips og stikkelsbær var solbær viktig i familiehusholdningen på fyrene - til safting og sylting. Solbærbusker er funnet gjenstående på Lyngør fyr i Aust-Agder, Odderøya, Oksøy, Ryvingen, Hattholmen og Lista fyr i Vest-Agder.


Tekst og foto
© Per Arvid Åsen
Agder naturmuseum og botaniske hage
06.05.2007