Agder naturmuseum og botaniske hage
H a g e v e k s t e r   o g   h a g e b r u k   p å   f y r   i   V e s t - A g d e r
Prosjektbeskrivelse   Liste over fyr   Kontakt
STIKKELSBÆR - Ribes uva-crispa
Ripsfamilien - Grossulariaceae


Sammen med rips og solbær var stikkelsbær viktig i familiehusholdningen på fyrene - til safting og sylting. Stikkelsbærbusker er funnet gjenstående på Stangholmen og Lyngør fyr i Aust-Agder, Odderøya, Oksøy, Ryvingen, Hattholmen, Lindesnes og Lista fyr i Vest-Agder.

Stikkelsbær var dyrket på Oddernes og Nedenes kongsgårder på Agder i 1680-årene og var kjent fra Trondheim 1694. På Nedenes kongsgård (Øyestad) ble prydhavene omgitt av stikkelsbær. På 1800-tallet var stikkelsbær en vanlig bærbusk i Norge, dessuten spredt forvillet og naturalisert i Sør-Norge.

Tekst og foto
© Per Arvid Åsen
Agder naturmuseum og botaniske hage
08.05.2007