Agder naturmuseum og botaniske hage
H a g e v e k s t e r   o g   h a g e b r u k   p å   f y r   i   V e s t - A g d e r
Prosjektbeskrivelse   Liste over fyr   Kontakt
SYRIN - Syringa vulgaris
Oljetrefamilien - Oleaceae

Syrin er funnet gjenstående i følgende fyrhager på Sørlandet: Lyngør og Store Torungen i Aust-Agder og Odderøya, Oksøy, Hattholmen og Lista fyr i Vest-Agder.

Syrin har vært kjent fra Sør-Norge i alle fall siden 1788, da en tysk oppdagelsesreisenede beskrev både hvit- og rødblomstrende syrin i hagene. Syrin sprer seg både med rotutløpere og frø. Plantet nord til Troms.

Tekst og foto
© Per Arvid Åsen
Agder naturmuseum og botaniske hage
20.05.2007