Agder naturmuseum og botaniske hage
H a g e v e k s t e r   o g   h a g e b r u k   p å   f y r   i   V e s t - A g d e r
Prosjektbeskrivelse   Liste over fyr   Kontakt
grønningen fyrstasjon (c) per arvid åsenFyrstasjonen
Grønningen fyrstasjon ligger på en holme ytterst i Kristiansandsfjorden. Fyret har funksjonell og visuell forbindelse med Oksøy og Odderøya fyrstasjoner, og de tre fyrene danner en sammenhengende struktur av navigasjonshjelpemidler for innseilingen til kysten og Kristiansand havn. Fyrbygningen i hvitmalt betong har et 14 meter høyt tårn i gavlen. Stasjonen omfatter også fyrbetjentbolig med maskinrom, uthus og to naust. Anlegget har stor grad av opprinnelighet med de forskjellige bygningene godt bevart. Området er fredet som naturreservat etter lov om naturvern.

Fyrstasjonen har en markant beliggenhet på holmen ved innseilingen til byen og har derfor identitetsskapende verdi i området. Anleggets form og plassering samlet på den lille holmen utgjør et miljø med store estetiske kvaliteter. Fyrstasjonen er et arkitektonisk verdifullt eksempel på et tidlig betongfyr, og har fyrhistorisk og opplevelsesmessig verdi ved sin forbindelse med Odderøya og Oksøy fyrstasjoner.

KILDE: Norske fyr, Nasjonal verneplan for fyrstasjoner
av Danckert Monrad-Krohn
1997

Kulturplanter på Grønningen fyr (juni 2003)
På venstre side av oppgangen til fyret finnes en enkel steinsetting som markerer en liten hage. Det er opplyst at det ble dyrket hodekål her på 1970-tallet, men at sjøen kunne slå opp og ta med seg alt.

I dag finnes her ugrasplanter og rester etter Kystlagets nyplantninger (mynte). En vivendel som slynger seg oppover langs veien er trolig også plantet.

  • MYNTE - Mentha (utplantet av Kystlaget i nyere tid)
  • VIVENDEL - Lonicera periclymenum (trolig utplantet?)Annet
Liste over ville planter på Grønningen fyr (juni 2003)