Agder naturmuseum og botaniske hage
H a g e v e k s t e r   o g   h a g e b r u k   p å   f y r   i   V e s t - A g d e r
Prosjektbeskrivelse   Liste over fyr   Kontakt
grønningen fyrstasjon (c) per arvid åsenSelhovden (østre Selør)
For ikke å forveksle Lindesnes med Skagen fyr på danskekysten, ble det vedtatt å la Lindesnes fyr bestå av to fyr; Lindesnes og Markøy. Den 1.2. 1725 ble de to identiske fyr tent. Markøy fyr ble nedlagt i 1844. På denne tiden ble Lindesnes fyr utbygd med ny glasslinse.

I 1782 overtok staten ansvaret for Lindesnes og Markøy fyr. Da ble det opprettet en stilling som kongelig fyrinspektør. Inspektørboligen lå på Selhovden på østre Seløy. Det går ennå historier om den kongelige fyrinspektør Jacob Baden. Det ble meldt om uregelmessigheter ved fyrdriften rett som det var. Assistentene på Neset og Markøy slumret i kullrøyken, og Baden foreslo for sine sjefer at han måtte få en kanon. Med den skulle han vekke fyrvokterne. Kanon fikk han! (Og merker etter etter hvor kanonen stod, kan visstnok fremdeles ses på Selørhovden).

Jacob Baden ble beskrevet av sin samtidige fetter som ”Visekonge over den evige Natteild”. Det var nok litt av et skue når ilden flammet høyt i luften, ”og Gnisterne sprude vidt omkring” i vinden.

Etter at Markøy fyr ble nedlagt, ble inspektørboligen flyttet til Lindesnes fyr, hvor den i dag utgjør den nordre halvparten av betjeningsboligen.

KILDE: På tur i natur og kulturhistorie. Veiviser til øyene ved Korshamn
av Gunnar Eikli
1992

Kulturlandskap på Selhovden (juni 2003)
Fra steinbrygga i nordvest går det en tydelig vei opp til den gamle tuften hvor inspektørboligen stod. Her finnes nå gamle murer med brennesle som signal om at her har det vært menneskelig aktivitet. Også andre planter her tyder på det samme: for eksempel vårkål, engsoleie og engkarse.

Lenger oppover i landskapet finner vi tuete jorder, steingjerder og mange rydningsrøyser. Fyrinspektøren har nok hatt sitt jordbruk her. Og bak den første gebrekkelige steinmuren finner vi minst fem store tuer med gamle pinseliljer. Vi kan bare gå etter duften! De er av samme slag som vi har sett på Markøy. Også ute på jordet står det en stor tue med minst 100 løk til sammen. Det må bli en anselig alder på en slik tue! Kanskje tilbake til fyrinspektør Jacob Badens tid? De største plantene er nesten meterlange og imponerer stort med sine fylte, hvite blomster.Villflora
Liste over ville planter på Selhovden (juni 2003)