Agder naturmuseum og botaniske hage
H a g e v e k s t e r   o g   h a g e b r u k   p å   f y r   i   V e s t - A g d e r
Prosjektbeskrivelse   Liste over fyr   Kontakt
ABRODD – Artemisia absinthium
Kurvpantefamilien - Asteraceae

I 2002 stod det en gammel busk av abrodd i hagen på Hattholmen. Busken vokste mellom fjellet og trappen i hagens øvre del, men i august 2003 var busken utgått. Heldigvis finnes det stiklinger av busken slik at den kan plantes ut igjen på Hattholmen!

Abrodd er en liten, sterkt aromatisk busk med frisk, sitronaktig duft og opprette, risformede greiner. Gammel legeplante som ble dyrket i klosterhagene i Europa – sannsynligvis også i Norge. Planten tilhørte trolldomsmedisinen. I Danmark nevnt allerede på 1300-tallet av Henrik Harpestreng. I Norge kjent av Christian Gartner fra Trondheim i 1694. Abrodd var vanlig dyrket over hele landet til omkring første delen av 1900-tallet, og da brukt som medisin- og duftplante.

Informasjon fra lokale bygdebøker og eldre informanter viser tydelig at abrodd har vært en kjent plante i hagene i gamle dager, omkring 1930-årene. Informantene forteller at planten var dyrket for den gode luktens skyld. Abrodd kunne være plantet ved fjøsdøra slik at en kunne gni seg i hendene for å få god lukt etter å ha vært i fjøset. En bukett ble også tatt inn i blomstervase for å gi god lukt i stua. Folk holdt også en kvist oppunder nesen for ikke å sovne når de satt i kirken, og tørkede kvister ble lagt i lintøyskapet for å gi godlukt. Den ble også lagt i tøyet mot møll. Signe Fransrud forteller fra Ringerike før 1930 om bruk av abrodd i salve. En jordmor hadde lært av sin mormor å koke salve av rømme, balsamblader og abrodd. Salven ble benyttet mot sår hud og ble tillagt ”en meget gagnlig virkning.” Foruten bruk som duftplante, har tradisjonell bruk av abrodd vært som møll- og insektsmiddel, i sårsalver, mot innvollsorm, mot menstruasjons-smerter, menstruasjonsfremmende, abortfremkallende, antiseptisk, galledrivende, mot flass og tørr hodebunn.

Abrodd har vært godt kjent i hagene på Agder, men er i dag heller sjelden, mer eller mindre aktivt dyrket eller gjenstående i gamle hager. Planten er fullt hardfør og formeres ved stiklinger. Busken klippes ofte hardt ned og blir dermed frodig det påfølgende år. En sjelden gang er den funnet forvillet. Lokale navn er ambra, ambro, ambrak, ambrodd og ambrorot.

Abrodd synes å ha sin opprinnelse i Øst-Tyrkia, men planten har vært svært lenge i kultur og er naturalisert i Sør-Europa.

Tekst og foto
© Per Arvid Åsen
Agder naturmuseum og botaniske hage
03.06.2007