Agder naturmuseum og botaniske hage
H a g e v e k s t e r   o g   h a g e b r u k   p å   f y r   i   V e s t - A g d e r
Prosjektbeskrivelse   Liste over fyr   Kontakt
KIRSEBÆR - Prunus avium
Rosefamilien - Rosaceae

På sørsiden av veien vokser det et kirsebærtre foran muren hvor fjøset stod. Det var rik blomstring i 2003 (foto), men Kjell Olsen, som var fyrbetjent på Ryvingen 1995-1999, har fortalt at treet bar lite frukt.

Tekst og foto
© Per Arvid Åsen
Agder naturmuseum og botaniske hage
27.05.2007