Agder naturmuseum og botaniske hage
H a g e v e k s t e r   o g   h a g e b r u k   p å   f y r   i   V e s t - A g d e r
Prosjektbeskrivelse   Liste over fyr   Kontakt
KURVPIL – Salix viminalis
Pilefamilien - Salicaceae

En stor kurvpil vokser i hagen på Hattholmen. De bøyelige kvistene ble brukt til teinefletting. Kurvpilen er lett å kjenne igjen med lange, smale blader, med nedbøyde kanter og undersiden tett silkehåret.

Tidligere ble det importert store mengder pil til tønnebånd og forskjellige kurvmakerarbeider. I 1864 ble det agitert for å plante pil i Norge, og fremdeles kan en sporadisk finne rester av slike pileplantninger. Blant annet ble det i Grimstaddistriktet flettet jordbærkurver i stor skala av kurvpil i 1830-50- årene.
hagen på Hattholmen er det en gjenstående, gammel bestand av kanadagullris i staudebedet (foto). Vi vet ikke hvor lenge planten har stått her, men i alle fall fra den tiden fyret var bemannet, før 1973.

Tekst og foto
© Per Arvid Åsen
Agder naturmuseum og botaniske hage
11.06.2007