Agder naturmuseum og botaniske hage
H a g e v e k s t e r   o g   h a g e b r u k   p å   f y r   i   V e s t - A g d e r
Prosjektbeskrivelse   Liste over fyr   Kontakt
MURTORSKEMUNN – Cymbalaria muralis
Maskeblomstfamilien - Scrophulariaceae

På Hattholmen er murtorskemunn funnet i murene omkring trappene opp til plattingen. Stengelen er krypende og rotslående. Det skal ikke mye plass til før den får kilt seg inn, og så kan den etterhvert dukke opp alle steder i muren og dekke den helt med blomsterfloret sitt! Etter blomstring bøyer fruktstilkene seg bort fra lyset, inn mot muren for å plante frøene.

Murtorskemunn mistenkes sterkt for å ha kommet inn til Norge i middelalderen med klostervesenet – flere middelalderlige lokaliteter indikerer dette (bl.a. kirke- og klostermurer). Siden har den spredd seg som hageplante, men den er også kommet inn med ballast. Det kan derfor være ganske vanskelig å avgjøre den opprinnelig herkomsten til murtorskemunn i Sørlandshagene. Planten er ganske vanlig, både dyrket og forvillet, ofte i tilknytning til uthavner. Her kan frøene engang ha kommet med ballastjord. Murtorskemunn er Tvedestrands kommuneblomst.

Opprinnelig voksested er trolig Mellom- og Sør-Europa, men nå er murtorskemunn naturalisert over store deler av verden.

Tekst og foto
© Per Arvid Åsen
Agder naturmuseum og botaniske hage
11.06.2007