Agder naturmuseum og botaniske hage
H a g e v e k s t e r   o g   h a g e b r u k   p å   f y r   i   V e s t - A g d e r
Prosjektbeskrivelse   Liste over fyr   Kontakt
PÅSKELILJE - Narcissus pseudonarcissus ’Van Sion’
Påskeliljefamilien - Amaryllidaceae

Gammeldagse, fylte påskeliljer ’Van Sion’ er funnet på følgende fyrstasjoner langs Sørlandskysten: Lyngør, Store Torungen og Homborsund fyr i Aust-Agder; Odderøya (kjent fra ca. 1930-årene), Oksøy, Ryvingen, Hattholmen, Lindesnes og Lista fyr i Vest-Agder. Ettersom fyrfolket flyttet fra sted til sted, tok de også med seg noen av plantene sine, og slik kan vi lett tenke oss at påskeliljene ble spredd. Det var jo enkelt å ta med seg løk.

I april og mai blomstrer mange fylte, gammeldagse påskeliljer på Ryvingen. De står i området omkring kaninhuset og den gamle veien (på sørsiden av nåværende vei) og ved assistenthagen og langs fjell i utkanten av jordet på nordsiden av veien.

Påskelilje var i kultur i England på 1200-tallet, og i Danmark og Sverige på 1500-tallet. I Norge blomstret påskelilje for første gang i Bergen i 1598 og har trolig vært dyrket på Sørlandet siden 1700-tallet. I dag er de gammeldagse påskeliljene vanlig dyrket, eller kanskje helst gjenstående i gamle hager og parker, i indre Agder til Ljosland i Åseral 510 m o.h. gammeldagse, fylte og velduftende pinselijene er funnet gjenstående på følgende fyr på Sørlandet: Stangholmen (Risør), Store Torungen og Homborsund fyr i Aust-Agder, Odderøya, Oksøy, Ryvingen, Hattholmen, Markøy (plantet 1844?) og Lista fyr i Vest-Agder. Det var vanlig at betjeningen flyttet fra fyr til fyr, og vi kan lett forestille oss at blomsterløk ble tatt med og spredd på samme måten. Det er en opplevelse å kjenne duften av de vakre blomstene på forsommeren!

Tekst og foto
© Per Arvid Åsen
Agder naturmuseum og botaniske hage
29.05.2007