Agder naturmuseum og botaniske hage
H a g e v e k s t e r   o g   h a g e b r u k   p å   f y r   i   V e s t - A g d e r
Prosjektbeskrivelse   Liste over fyr   Kontakt
PINSELILJE - Narcissus poeticus
Påskeliljefamilien - Amaryllidaceae

De gammeldagse, fylte og velduftende pinselijene er funnet gjenstående på følgende fyr på Sørlandet: Stangholmen (Risør), Store Torungen og Homborsund fyr i Aust-Agder, Odderøya, Oksøy, Ryvingen, Hattholmen, Markøy (plantet 1844?) og Lista fyr i Vest-Agder. Det var vanlig at betjeningen flyttet fra fyr til fyr, og vi kan lett forestille oss at blomsterløk ble tatt med og spredd på samme måten. Det er en opplevelse å kjenne duften av de vakre blomstene på forsommeren!


Første gang vi hører om pinselilje på Sørlandet er i 1769, da tollskriver Aalholm la ned en del narsisser i sin lysthave på Tromøya. Det fortelles også om dyrkning av pinseliljer i bondehagene langs kysten. Plantene ble dyrket for salg, de ble buntet ti og ti, og fraktet i bøtter og baljer til torgs. I Kristiansand er pinseliljen kjent i alle fall tilbake til 1860-årene.

Også i dag er pinselilje dyrket og gjenstående i gamle hager, og vi har funnet den i 21 av 30 kommuner på Agder. I fra kysten og til hagene i indre Agder til ca. 350 m o.h. i Valle i Setesdal. Folk kaller pinseliljene alltid for gamle, og informanter fremhever nesten alltid den gode duften.

Pinseliljene synes mest forvillet inne i hagene og i hagenes umiddelbare nærhet, sjeldnere ut i eng og gammelt kulturlandskap. De er også funnet gjenstående i forbindelse med ruiner og tufter, og i nærliggende kratt ved nedlagt og fraflyttede hus. Sjelden er de gjenstående på nedlagte gravplasser.

Tekst og foto
© Per Arvid Åsen
Agder naturmuseum og botaniske hage
20.06.2007