Agder naturmuseum og botaniske hage
H a g e v e k s t e r   o g   h a g e b r u k   p å   f y r   i   V e s t - A g d e r
Prosjektbeskrivelse   Liste over fyr   Kontakt
HOLLANDSK RIPS – Ribes x pallidum
Ripsfamilien - Grossulariaceae

Ripsbuskene på Hattholmen er plantet i bergskortene nedenfor uthuset på nordøstsiden av holmen. Slik brukte en den lille jorda som fantes, samtidig som gjødselavrenningen ble utnyttet. Det kan ikke være noen tvil om at safting og sylting av hagebær spilte en viktig rolle i husholdningen tidligere, da fyrene ble drevet som familestasjoner. I tillegg til Hattholmen har vi funnet gjenstående rips i hagene på Odderøya, Oksøy, Ryvingen og Lista fyr i Vest-Agder.

Tekst og foto
© Per Arvid Åsen
Agder naturmuseum og botaniske hage
04.06.2007