Agder naturmuseum og botaniske hage
H a g e v e k s t e r   o g   h a g e b r u k   p å   f y r   i   V e s t - A g d e r
Prosjektbeskrivelse   Liste over fyr   Kontakt
SIBIRIRIS – Iris sibirica
Sverdliljefamilien - Iridaceae

Sibiriris vokser i staudebedet på Hattholmen, og er en av staudene som står igjen fra tiden da det bodde folk på fyret.

I dag er sibiriris en vanlig prydplante i Agderfylkene, og den er funnet inn til Bygland og Sirdal. Planten står også igjen etter tidlligere dyrkning, og forviller seg lett på veikanter og lignende etter dumping av hageavfall.

Tekst og foto
© Per Arvid Åsen
Agder naturmuseum og botaniske hage
12.06.2007