Agder naturmuseum og botaniske hage
H a g e v e k s t e r   o g   h a g e b r u k   p å   f y r   i   V e s t - A g d e r
Prosjektbeskrivelse   Liste over fyr   Kontakt
SITKAGRAN - Picea sitchensis
Furufamilien - Pinaceae

Sitkagran har en kjegleformet krone. Nålene er flate og blågrønne på oversiden, stive, spisse og svært stikkende. Det er derfor ingen fornøyelse å ta seg gjennom et kratt av sitkagran! Hannblomstene sitter spredt på treet, mens hunnblomstene sitter i toppen. Konglene er 5-10 cm lange, med tynne, papiraktige skjell.

På Ryvingen er det spredte plantninger av sitkagran, de første plantet på slutten av 1960- eller begynnelsen av 1970-årene. Trærne setter kongler. Allerede i 1948 ble det argumentert for planting av sitkagran som letre på Sørlandskysten, og interessen for sitkagran bredte seg også til fyrstasjonene. Det er plantet sitkagran som letre på følgende fyr i Vest-Agder: Oksøy, Songvår, Ryvingen, Lindesnes og Lista. Særlig etter 1960 ble det plantet mye sitkagran i Norge, først og fremst i kyst- og fjordstrøk på Vestlandet.

Sitagranens naturlige utbredelse omfatter Stillehavskysten i Nord-Amerika fra Alaska gjennom Britisk Colombia og Washington sør til California. Sitkagran ble innført til Europa fra Nord-Amerika i 1830-årene.

Tekst og foto
© Per Arvid Åsen
Agder naturmuseum og botaniske hage
29.05.2007