Agder naturmuseum og botaniske hage
H a g e v e k s t e r   o g   h a g e b r u k   p å   f y r   i   V e s t - A g d e r
Prosjektbeskrivelse   Liste over fyr   Kontakt
SKYGGESILDRE – Saxifraga umbrosa
Sildrefamilien - Saxifragaceae

Skyggesildre vokser i hagen på Hattholmen, og er gjenstående fra tiden da fyret var bemannet (før 1973).

Skyggesildre kom i kultur i Europa på midten av 1600-tallet, og i Norge var planten trolig vanlig dyrket etter 1850 - også på Agder. Porcelænsblomst var navnet den gang (fra dansk og tysk). I dag finnes planten spredt dyrket i hagene på Sørlandet. Skyggesildre kan også ha panasjerte blad.

Tekst og foto
© Per Arvid Åsen
Agder naturmuseum og botaniske hage
12.06.2007