Agder naturmuseum og botaniske hage
H a g e v e k s t e r   o g   h a g e b r u k   p å   f y r   i   V e s t - A g d e r
Prosjektbeskrivelse   Liste over fyr   Kontakt
SURKIRSEBÆR – Prunus cerasus
Rosefamilien - Rosaaceae

Vanlig snøstjerne er funnet sparsomt i gressbakken mot maskinhuset på Hattholmen fyr. Vanligvis er høyden på disse vårløkene omkring 10-20 cm. Blomstene er blå med et markert, hvit sentralt parti. Blomstrer i april. Snøstjerne er en nokså vanlig hageplante på Agder.

Tekst og foto
© Per Arvid Åsen
Agder naturmuseum og botaniske hage
15.06.2007