Agder naturmuseum og botaniske hage
H a g e v e k s t e r   o g   h a g e b r u k   p å   f y r   i   V e s t - A g d e r
Prosjektbeskrivelse   Liste over fyr   Kontakt
TIGERLILJE – Lilium lancifolum
Liljefamilien – Liliaceae

Tigerliljen vokser i en bra bestand i staudebedet på Hattholmen. I tillegg finnes det forvillede planter andre steder. Plantene stammer fra tiden da det bodde folk på fyret (før 1973). Også på Lyngør fyr er tigerliljen funnet gjenstående og forvillet.

Tigerlilje er lett kjennelig på de hengende blomstene med oppoverbøyde, oransje blomsterblader med svarte prikker og på mange blanke yngleknopper i bladhjørnene. Stengelen er spindelvevshåret. Tigerliljen kan bli meget gammel. Den er blomstervillig og lett å dyrke, og vokser ofte i tette bestander.

Tigerliljen har en vid utbredelse i Sør-og Midt-Norge, på Sørlandet er det en forholdsvis vanlig staude i gamle hager, kjent fra langt tilbake, ofte gjenstående, og en sjelden gang forvillet. Det er en av de villigste og beste staudeliljene vi har, fullt hardfør og lett å formerer ved hjelp av yngleknoppene. De gror villig og gir blomsterdyktige planter etter 2 år. Naturlig utbtredelsle er i Japan, Korea og Ø Kina.

Tekst og foto
© Per Arvid Åsen
Agder naturmuseum og botaniske hage
15.06.2007