Ljosland fjellhage
ForsideHistorikk Plantesamlinger Plantene ◊ Kontakt
Kontakt
Ljosland Fjellhage er ei avdeling under Agder naturmuseum og botaniske hage i Kristiansand.

Faglege spørsmål om Ljosland Fjellhage kan rettast til:

Førstekonservator Per Arvid Åsen
38 05 86 26 (arb)
992 97 538 (mobil)
per.aasen@kristiansand.kommune.no, www.naturmuseum.no (arb)
per.asen@online.no, www.consideratecandidum.com (heime)

Gartnar Heideros Udø
38 05 86 35 (arb), 415 89 409 (mobil)
heideros.udo@kristiansand.kommune.no, www.naturmuseum.no (arb)
heideros@online.no (heime)

Kontaktpersonar i Åseral er:

Egil Eriksen, Gardsvegen 62, 4540 Åseral
996 40 683 (mobil)
anne-karin.eriksen@aseral.kommune.no

Oddmund Ljosland, Nedregardsvegen 8, 4540 Åseral
47469292 (mobil)
oddmund.ljosland@aseral.kommune.no

Anne Karin Bakke Eriksen
Egil Eriksen
Oddmund Ljosland
Heideros Udø
Ovin Udø
Per Arvid Åsen