Medeltida klostergrunder på Island - vegetation och flora, kultur- och reliktväxter, samtida växtnamn
Forside Kontakt
Klosteret
Av Skarðsárbók fremgår, at misjonsbispen Rudolf (d. 1052) stiftet et kloster i Bær í Borgarfirði, hvor han lot 3 munker bli tilbake, da han etter 19 års opphold reiste til England ca. 1049. Ettersom han 1050 ble abbed i benedtiktinerklostret i Abingdon, kan det tenkes at klostret i Bær fulgte benetiktinerregelen. Den forholdsvis hyppige omtalen av eremitter på 1000- og 1100-tallet kunne tyde på, at klostret i Bær stadig eksisterte.
.

Kilder:
KLNM (Magnús Már Láursson)

Mellom veien og skogen vokser vill-løken (Allium oleraceum) på Bær. Arten er meget sjelden på Island, og det er blitt hevdet at planten ble brakt til Bær av biskop Rudolf og dyrket i klosterhagen
Per Arvid Åsen viser en liten del av den store bestanden av vill-løk (Allium oleraceum) på Bær. Løken kan muligens knyttes til klostervirksomheten på stedet.
Den nåværende kirken på Bær i Borgarfjarðarsýsla ble innvigd 2. juli
1967.