Medeltida klostergrunder på Island - vegetation och flora, kultur- och reliktväxter, samtida växtnamn
Forside Kontakt
Klosteret
Klostret ble grunnlagt år 1166, trolig delvis til minne om den store brannen i Hítardalur år 1148, når Magnús einarsson, biskop i Skálholt, og mange andre brant inne. Þorleifur Þorláksson, bonde og høvding i Hítardalur, gav marken til klostret så det kunne opprettes. Det er ikke kjent noen kilder om klosterlivet her, så det råder uklarhet om dets eksistens. På tross av dette, angis navn på to abbeder der, Hreinn Styrmisson, som vigdes 1166 og Hafliði (†1201 ifølge annalene). Klostret tillhørte trolig benediktinerorden.

I forgrunnen ligger en gammel gravhelle og hjørnesteinen til kirken som ble nedlagt i 1895. Kirkegården i bakgrunnen..
Gården Hítardalur i Mýrasýsla med Bæjarfell i bakgrunnen
Inne i kirkegården på Hitardalur.