Medeltida klostergrunder på Island - vegetation och flora, kultur- och reliktväxter, samtida växtnamn
Forside Kontakt
Klosteret
I 1296 ble det opprettet et augustinerkloster på Möðruvellir í Hörgárdal, hvor bispen på Hólar var abbed, mens den daglige ledelse lå i hendene på en prior. Klosteret bestod inntil Reformasjonen. Ruiner er registrert på gården, men eksakt plassering av det som måtte være igjen av klosteret er uklart. Ingen utgravninger er foretatt på plassen, unntatt prøveutgravninger i gårdens avfallshaug.

Kilder:
Harrisson, R. (2007). The midden at Möðruvellir: preliminary excavation report. Reykjavík: Fornleifastofnun Íslands. 

Janus Jónsson (1887). Um klaustrin á Íslandi. Hið íslenska bókmenntafélag, 8. árg, 256-264.

Orri Vésteinsson (2001). Möðruvellir í Hörgárdal: fornleifakönnun. Reykjavík: Fornleifastofnun Íslands.


Kirken på Möðruvellir er fra 1865. Den gamle kirkegården kan skimtes under trærne. Ny kirkegård ble tatt i bruk i 1951 (Wikipedia) og ligger et lite stykke sør for den gamle kirkegården
Kirken på Möðruvellir ligger vakkert til i et grønt parklandskap. Den opprinnelige gården og kirke som var tilknyttet klosteret er ikke med sikkerhet lokalisert.
Haugen med trær bak gården på Möðruvellir. Det er blitt foretatt utgravninger av gamle avfallshauger (Öskuhóll) på Möðruvellir bl.a. for å lokalisere klosteret.