Medeltida klostergrunder på Island - vegetation och flora, kultur- och reliktväxter, samtida växtnamn
Forside Kontakt
Klosteret
I 1295 ble det opprettet et nonnekloster i benediktinerordenen på Reynistaður í Skagarfirði. Klosteret bestod inntil Reformasjonen i 1550. Ruiner er blitt registrert på gården, men ingen utgravninger er blitt utført på klosterets ruiner. Disse er vanskelige å lokalisere på grunn av den senere tids aktiviteter på gården. Klosteret kan dog ha stått i nærheten av de nåværende gårdsbygningene. I 1999 ble det foretatt geofysiske målninger, men disse måtte avbrytes på grunn av sterk innvirkning fra strømledninger på stedet.

Kilder:
Guðmundur St. Sigurðarson, Bryndís Zoëga, Sigríður Sigurðardóttir og Guðný Zoëga (2006). Fornleifaskrá Reynistaðar. Rannsóknarskýrsla 46. Skagafjörður: Byggðasafn Skagafirðinga.

Janus Jónsson (1887). Um klaustrin á Íslandi. Hið íslenska bókmenntafélag, 8. árg, 251-256.Oversikt over Reynistaður, kanskje har klosteret ligget til høyre for gården i forgrunnen?
Den vakre Reynistaðarkirkja ble bygd i 1868
Himmelvelvingen med alle stjernene i kirkerommet i Reynistaðarkirkja - utrolig vakkert!