Medeltida klostergrunder på Island - vegetation och flora, kultur- och reliktväxter, samtida växtnamn
Forside Kontakt
Klosteret
Þingeyrar har sitt navn fra tinget som ble holdt her i fristatperioden 930-1264. Kirken stod tidligere tett ved gården, og der har benediktinerklosteret ligget. Det ble opprettet 1133 og fungerte til Reformasjonen i 1550, lengre enn noe annet kloster på Island. Klosteret var et senter for kunnskap og historisk dokumentasjon.
Ruiner er blitt registrert på gården, men ingen utgravninger er til nå blitt foretatt på klosterets ruiner som formodenlig ligger i nærheten av nåværende gård.

Kilder:
Guðmundur St. Sigurðarson, Bryndís Zoëga, Sigríður Sigurðardóttir og Guðný Zoëga (2006). Fornleifaskrá Þingeyra. Rannsóknarskýrsla 46. Skagafjörður: Byggðasafn Skagafirðinga.

Janus Jónsson (1887). Um klaustrin á Íslandi. Hið íslenska bókmenntafélag, 8. árg, 182-200.Þingeyrar-navnet er uløselig knyttet til benediktinerklosteret som stod her i over 400 år. Gården kan skimtes helt til høyre i bildet.
Den nåværende kirke av stein ble innviet i 1877.
Sandlupin (Lupinus nootkatensis) er omtent allestedsnærværende på Island - også på Þingeyrar.