Norske middelalderklostre - vegetasjon og flora, hagebruk, reliktvekster og klosterplanter
Forside Kontakt
“Munkeliv som Benediktinerkloster.
(Mikjalsklaustr á Nordnesi. Monasterium sancti Michaëlis Bergis).
Kong Eystein Magnusssn lod paa Nordnes ved Bergen, medens Broderen Sigurd var paa sit Korstog (1107—1110), paabegynde Anlægget af en Kirke til Erkeengelen Michaels Ære, og ved samme et Munkekloster, Alt af Steen “Michaelskirken lod jeg bygge paa Nordnes (siger han i sin bekjendte Ordstrid med Broderen) og der sætte Munkeliv", og han lagde dertil meget Gods af Kongedømmets Odel. Dette Klosters Beliggenhed er saaledes aldeles-vis. Oprindelig liggende udenfor Bergens By paa Halvøen Nordnes, der danner den nærværende Stads nordvestre Deel, paavises  endnu paa den aabne Plads “Klostret" ret op for Nyalmenningen Stedet, hvor dets vidløftige Bygninger have ligget øverst paa Bjerghøiden mellem Vaagen og Puddefjord, hvilket ved Gravninger i de senere Aar yderligere er godtgjort. Klostrets almindelige Navn var kun Múnkalíf, d. e. Munkebolig, der fortrinsviis over hele Norge tillagdes dette anseelige Kloster. Dets officielle Navn var bertmob St. Michaels Kloster i Bergen, Mikjalskirkja (eller klaustr) á Norðnesi, staðr hins heilaga Mikjals at Múnkalífi  o. s. v. Det var i de første 300 Aar af Benediktinerordenen, men hvorvidt Klostret allerede i Kong Eysteins Tid var i fuld Virksomhet, er ubekjendt. Det omtales første Gang i Aaret1135 i Anledning af den stavangerske Biskop Reinalds Endeligt, som Kong Harald Gille lod hænge, da han ikke kunde eller vilde give Underretning om, hvor Kong Magnus's Skatte vare forvarede, hvorpaa hans Lig blev jordet i Michaelskirken. I Januar 1146 udstedte Pave Eugenius III sit … Værnbrev for dette Kloster i den Høitdeligste Form og de
naadigste Udtryk. Munkelivs Abbed dengang hed Orm; men iøvrigt veed man Intet om ham eller hans Kloster i dets ældste
Tid.

Munkeliv som Birgittinerkloster
… Derefter havde Biskoppen høitidelig forandret Munkeliv Klosters Navn til St. Marias og Birgittas Kloster af Frelserens Orden efter Augustins Regel, og indsatte Brødre og Søstre af Maribo i personlig Besiddelse af tidtnævnte Kloster med alt dets Gods. Da der nu fra Kong Erik var fremkommen Bøn om, at Paven med apostolisk Myndighed vilde bekrefte denne Aslaks Foranstaltning, saa stede dette ved nærværende Brev i de sædvavanlige Udtryk.
---
Fra 1427 maa Munkeliv betragtes som et selvstændigt Birgittinerkloster med dobbelt Konvent; thi i Marts d. a. gav Thorkel Halgrimsøn med sin Hustrus Sigrid Halsdatters Samtykke Datteren Ragnhild ind i St. Birgittas Kloster i Munkeliv, som i Indtrædespenge fik en Tomt i Korskirkens Sogn i Bergen; og 15de August 1428 blev Hr. Arvid i Vadstena indviet til Munk i Brødrekonventet i Munkeliv.”
1


Munkeliv kloster i Bergen
Benediktinerkloster opprettet av Kong Øystein omkring 1110. Birgittinerkloster fra 1420-årene. Klosteret var biskopsresidens 1531-1536 da hele anlegget ble brent og brutt ned.2


Kilder
1) Lange, C. C. A. (1856). De norske Klostres Historie i Middelalderen. Christiania, Chr. Tønsbergs Forlag. (s. 263-264 / 289-290, 293)

2) Lunde, Ø. (1987). "Klosteranleggene." Foreningen til norske fortidsminnesmerkers bevaring - Årbok 141: 102.

Internett
http://web.hist.uib.no/mfag/aasta/klBg.htm
http://www.katolsk.no/praksis/klosterliv/artikler/kap_16
http://www.histos.no/bergen/vis.php?kat=5&id=55
http://no.wikipedia.org/wiki/Munkeliv_kloster

På denne åpne plassen, Klosteret på Nordnes i Bergen, lå Munkeliv kloster. Bildet viser utsyn mot øst og Bergen sentrum. I dag er ingen ruiner synlig over bakken.